مقالات عمومی

در یک دست پوکر روی فلاپ ست شده‌اید: آل این شوید یا صبر کنید؟

در یک بازی نقدی (کش گیم) روی فلاپ ست شده‌اید. با چهار نفر طرف هستید و یکی از آنها شرط می بندد. حالا چه کار کنید؟

بازی پوکر با ست

بازی پوکر با ست 9 در این موقعیت خاص چگونه است؟

چطور با یک ست در مقابل چهار حریف که یکی از آن ها شرط می بندد، بازی کنید؟

نقطه تصمیم گیری

در یک بازی نقدی با بلایندهای 10$-5$ پوکر هولدم نامحدود، یک بازیکن از موقعیت نفر اول (UTG) لیمپ می‌کند (با کال کردن بیگ بلایند وارد بازی می‌شود) و بازی به یک بازیکن در موقعیت میانی فولد می‌شود و او رِیز می‌کند. بازیکنان هایجک و کات‌آف (بازیکنان قبل از دیلر) هر دو این رِیز را کال می‌کنند و شما هم از موقعیت دیلر با دست 99 کال می‌کنید. هر دو بلایند فولد می‌کنند و بازیکن UTG هم کال می‌کند.

فلاپ ♣59A می آید. بازیکن UTG چک می دهد. و بازیکن در موقعیت میانی که پیش از فلاپ رِیز کرده بود، شرط می‌بندد. بازیکنان هایجک و کات‌آف هر دو فولد می‌کنند. حالا نوبت شماست…

بازی پوکر با ست

در این موقعیت چه کار می کنید؟

  • کال
  • رِیز آل این

جواب یک حرفه‌ای:

با توجه به اینکه بازیکن موقعیت میانی لیمپِ بازیکن UTG را رِیز کرده است و سپس شرط ادامه (C-bet) را در یک فلاپ با کارت بالای آس در یک پات چهار نفره بسته است. طیف دستهای او به شدت مایل به دستهایی مثل AxXx  و قوی تر یا شاید KQ خشت است. دستهایی مثل AxKx، AxQx و AxJx در طیف دست‌های او غالب هستند.

به عنوان یک بازی پیشفرض، باید در این مرحله رِیز کنیم. بعید است با توجه به اندازه استک باقیمانده نسبت به اندازه پات؛ خیلی از دست‌های در طیف (range) خودش را فولد کند. به علاوه یک کارت خشت در ترن معمولا امکان بردن بیشتر از دست‌هایی مثل یک پِر را از کاهش می‌دهد.

از آن جایی که یک رِیز به اندازه استاندارد در حدود نصف ژتون‌های باقیمانده حریف است می‌توانیم به جای رِیز کردن به اندازه کمتر، آل این کنیم. رِیز کردن به اندازه کمتر هم یک گزینه مناسب است ولی آل این کردن بهترین بازی پیشفرض ماست.

اگر این دست به صورت هدزآپ بازی شده بود، حریفمان می‌توانست بلوف‌های زیادی در طیف شرط ادامه خود داشته باشد و ما معمولا باید این سی‌بت را کال می‌کردیم تا به حریف اجازه شلیک توپ بعدی در ترن را بدهیم.

ولی با توجه به اینکه طیف دستهای بازیکن موقعیت میانی در این حالت به خوبی تعریف می‌شود، می‌توانیم همین حالا با آل این کردن در فلاپ، همه ژتون هایمان را به وسط بیاوریم. بنابراین:

آل این کردن بهترین بازی است.

دیدگاهتان را بنویسید