مقالات عمومی

بازی با آس و شاه در مقابل یک آل این با شرط چهارم – کال یا فولد ؟

بازیکن بعد از UTG رِیز می کند، شما از موقعیت HJ با ♦A♣-K شرط سوم را می بندید، بازیکن BB با شرط چهارم آل این می کند، UTG+1 فولد می کند. شما چه کار می کنید؟

بازی پوکر با آس و شاه

نقطه تصمیم گیری در بازی پوکر با آس و شاه : در یک بازی 10$-5$ هولدم نامحدود کش گیم، بازیکنی از موقعیت ابتدایی (UTG+1) رِیز می‌کند و شما با A♣-K از هایجک ری-رِیز می‌کنید. بازی تا بازیکن پوزیشن بیگ بلایند فولد می‌شود و او ری-رِیز آل این می‌کند. بازیکن UTG+1 فولد می‌کند. حالا نوبت بازی شماست …

بازی پوکر با آس شاه

در این موقعیت چه کار می‌کنید؟

  • کال
  • فولد

جواب یک حرفه‌ای: بعد از اینکه ما یک بازیکن در موقعیت ابتدایی را با A♣-K رِیز کردیم، بازیکن در موقعیت بیگ بلایند آل این می‌کند و بازی به ما فولد می‌شود. هر وقت که می‌خواهید کال کردن یک آل این پیش از فلاپ را مورد لحاظ قرار دهید، باید ضریب پات (Pot Odds) و حداقل درصد شانس (Equity) که برای کال کردن لازم دارید را حساب کنید. سپس باید طیف دستهای حریف را تخمین بزنید.

در این مورد، کال کردن 1،000$ دیگر برای ما هزینه دارد تا شانس بردن پات 1،215$ را داشته باشیم. این اعداد ضریب پات به صورت 1/215 به 1 محاسبه می شود، پات نهایی 2،215$ می شود، بنابراین حداقل شانسی که برای کال کردن لازم داریم 1،000/2،215 یا حدود 45% خواهد بود.

بعد از این که بازیکن بیگ بلایند این آل این با شرط خیلی بزرگ را انجام می دهد، می‌توانیم طیف دستهای خیلی قدرتمندی را به حریف اختصاص دهیم. اکثر حریفان این بازی را با دست هایی مثل AQ یا پاکت پِر های متوسط انجام نمی‌دهند. در واقع، اکثر حریفان وقتی این کار را انجام می‌دهند، طیف دستهایشان QQ+، AK (پاکت‌های بی‌بی و بالاتر، و آس وشاه) است.

در مقابل این طیف (Range) آس و شاه ما حدود 39% شانس دارد (که می تواند با یک نرم افزار ساده محاسبه Equity محاسبه شود). حتی اگر دست‌هایی مثل JJ یا TT را به رنج دست‌های پوکر حریف اضافه کنیم، شانس ما فقط کمی بالاتر از 40% می‌شود.

برای اینکه حداقل شانس لازم برای کال کردن این آل این را داشته باشیم. لازم است حریفمان این بازی را با AQ یا ضعیف‌تر هم انجام دهد. بدون داشتن اطلاعات در مورد سوابق بازی حریف، به سادگی باید در مقابل طیف دستهای به احتمال زیاد قدرتمند حریف فولد کنیم.

هر چند در مقابل رِیز کننده ابتدایی، شرط سوم را برای کسب ارزش بستیم، باید در مقابل این آل این با اندازه خیلی زیاد از طرف بازیکن پوزیشن بیگ بلایند فولد کنیم. بنابراین:

فولد کردن بهترین بازی است.

دیدگاهتان را بنویسید