مقالات عمومی

کاش این ده نکته مهم پوکر تگزاس هولدم را در آغاز راه می دانستم … (5)

ضریب پات به شما در تصمیم‌گیری در دست‌های قرعه کمک می‌کند

پات آدز در پوکر

من همیشه در مورد تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه زمانی روی فلاپ یا ترن با دست‌های قرعه (Draw) مثل پای رنگ و پای استریت کال کنم مشکل داشتم. اگر آن زمان با مفهوم ضریب پات (Pot Odds) آشنایی داشتم این فرآیند خیلی آسان‌تر می‌شد.

ضریب پات یک روش محاسبه این است که تا چه حد لازم است پول در پات بگذارید. سپس با استفاده از این اطلاعات می‌توانید تصمیم بگیرید آیا کال کردن با دست Draw ارزشش را دارد یا نه.

ضریب پات را هم می‌توان به صورت کسری نشان داد و هم به صورت درصدی. من در این مقاله از روش درصدی برای نشان دادن پات استفاده می کنم.

ولی در ذهن خود داشته باشید که اگر با نمایش به صورت نسبت راحت‌تر هستید، می‌توانید از روش‌های محاسبه و تبدیل درصد به Odds استفاده کنید.

اولین گام کار کردن با ضریب پات تصمیم راجع به این است که چقدر باید در پات مشارکت داشته باشید.

مثال

 • در پات 60$ وجود دارد.
 • حریف 40$ شرط می‌بندد.
 • این شرط ارزش پات را به 100$ می‌رساند.
 • باید 40$ کال کنید تا بتوانید در پات بمانید.
 • با تقسیم 40 بر 140 (مبلغ کا پات بعد از کال شما)، درصد شرکت خود در پات را مشخص می کنید.
 • ضریب پات (100:40) است یعنی (آدز 2/5:1) و پات آدز شما به صورت درصد برابر با 40/140 است یعنی 28% است.

گام بعدی این است که تعداد اوت‌ها (برگ برنده بیرونی) خود را که دست‌تان را کامل می‌کند، لحاظ کنید. به این روش:

 • شما QJ دارید و در فلاپ T93 آمده است.
 • چهار کارت 8 و چهار کارت شاه به شما در ساختن استریت کمک می‌کند.
 • بنابراین برای ساختن دست‌تان 8 اوت دارید.

آخرین گام این است که درصد شانس خود (Equity) یا شانس ساختن دست خود را محاسبه کنید. ما از فرمول ساده‌ای که تعداد اوت‌ها را در 2 ضرب می‌کند و با 1 جمع می‌کند، استفاده می‌کنیم. به این ترتیب:

 • 8 اوت × 2 = 16
 • 16 + 1 = 17% که کمتر از ضریب پات است.
 • شانس 17% کمتر از ضریب پات شما (28%) است.
 • نباید کال کنید چون، در بلند مدت بیشتر از میزانی که می‌برید در پات سرمایه گذاری می‌کنید.

ضریب ضمنی (Implied Odds) و ضریب ضمنی معکوس (Reverse Implied Odds) لایه‌های پیشرفته‌تری از کال کردن با دست‌های قرعه (Draw) هستند ولی دانستن ضریب پات برای بازیکن جدید در ایتدای راه کافی است.

کاش این ده نکته مهم در مورد بازی پوکر را در آغاز راه می دانستم:

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

 

قسمت آخر (10-6)

دیدگاهتان را بنویسید