مقالات عمومی

کاش این ده نکته مهم پوکر تگزاس هولدم را در آغاز راه می دانستم … (۴)

بازی تهاجمی به معنای دیوانه بودن نیست

بازی تهاجمی پوکر

وقتی در ابتدا استراتژی تگزاس هولدم برایم جدی شد، مدام در جاهای مختلف می‌خواندم که بازیکنان پوکر باید بازی تهاجمی انجام دهند.

یادم می‌آید که نمونه بازی‌هایی از تام دوان و فیل آیوی می‌دیدم که بلوف‌های خارق‌العاده‌ای می‌زدند و به دلیل بازی تهاجمی خود پیروز می‌شدند. همچنین می‌دیدم که چطور بعضی از بازیکنان آنلاین با دست‌های پای رنگ و استریت در مقابل بازیکنان سفت و خسیس رِیز می کردند.

این موضوع در ذهن من جرقه افزودن میزان تهاجم را زد و شروع کردم به این که شرط‌ها و رِیز های بیشتری با دست‌های متوسط خود انجام دهم. بعضی وقت‌ها این کار جواب می داد، ولی اکثر اوقات باعث می‌شد زودتر ژتون‌ها و پولم را از دست بدهم.

حقیقت این است که بدون اینکه خودم بدانم تبدیل به یک بازیکن دیوانه (maniac) شده بودم. این کار فقط تا وقتی در مقابل بازیکنان با مهارت بیشتر قرار بگیرید که می‌توانند طیف دست‌های شما و الگوهای شرط بستن شما را تشخیص دهند می‌تواند موثر باشد.

طبیعتا به مرور زمان یاد گرفتم که تهاجمی بودن به معنای این نیست که مثل یک انسان دیوانه رِیز کنم و سعی کنم همه را از پات بیرون کنند. در عوض، باید قبل از گسترده‌تر کردن طیف دست‌های‌تان و تهاجمی‌تر شدن، تجربه‌تان را افزایش دهید.

باید مدتی در یک سطح بلایندها بازی کرده باشید تا بتوانید الگوها را تشخیص دهید و بازیکنان ضعیف را شناسایی کنید. این کار به شما اجازه بلوف زدن درست و دزدیدن بیشتر پات‌ها را می‌دهد.

کاش این ده کته مهم پوکر تگزاس هولدم را در آغاز راه می دانستم … :

 

نکته اول  – فولد کردن را یاد بگیرید

نکته دوم – تنظیم اندازه شرط بسیار مهم است

نکته سوم – مدیریت سرمایه صحیح حیاتی است

نکته پنجم – ضریب پات ( پات آدز ) 

قسمت آخر (۱۰-۶)

دیدگاهتان را بنویسید