مقالات عمومی

کاش این ده نکته مهم پوکر تگزاس هولدم را در آغاز راه می دانستم … (2)

قسمت دوم - تنظیم اندازه شرط بسیار مهم است

ده نکته مهم پوکر تگزاس هولدم

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های پوکر تگزاس هولدم که من کاملا در مورد آن نا‌آگاه بودم مبحث تنظیم اندازه شرط است. این مورد مربوط به رویکرد استراتژیکی است که بازیکنان هنگام تصمیم‌گیری در مورد اندازه شرط خود در تگزاس هولدم نامحدود دارند.

 

نکته اول  – فولد کردن را یاد بگیرید

 

البته هر پوکر‌باز در میز بازی اندازه شرط خود را آگاهانه یا غیر آگاهانه تا حدودی تنظیم می‌کند. ولی برای به حداکثر رساندن بردها در موقعیت‌های مناسب و محدود کردن باخت‌ها در موقعیت‌های غیر مناسب، یک رویکرد مهارتی لازم است.

نحوه تنظیم اندازه شرط به شدت وابسته به موقعیت است. چند سناریوی مختلف که در تگزاس هولدم پیش می‌آید عبارتند از:

  • شما بهترین دست ممکن (ناتز) را دارید و می‌خواهید حداکثر ارزش را از حریف یا حریفان دریافت کنید.
  • یک دست خوب پیش از فلاپ دارید (مثلا پاکت آس، پاکت شاه، پاکت دام (بی‌بی)) و شرط می‌بندید تا یک حریف را ایزوله کنید.
  • شما یک دست Draw خوب دارید (مثل KQ هم‌خال) و می‌خواهید پیش از فلاپ قدرتمند به نظر برسید.
  • شما با یک حریف ضعیف ایزوله شده‌اید و می‌خواهید با یک دست نه چندان قوی او را با بلوف از پات بیرون کنید.

این مثال ها نشان می‌دهد که یک اندازه شرط ثابت نمی‌تواند برای هر سناریو مناسب باشد. به همین دلیل است که تنظیم اندازه شرط به یک توازن ظریف از شناخت حریفان (که بعدا به آن می پردازیم) و داشتن درک مناسب از موقعیت احتیاج دارد.

به این مثال توجه کنید:

  • شما AA دارید و در فلاپ AJJ آمده است و با سِت آس و دو سرباز فول هاوس شده‌اید.
  • حریفتان به اندازه پات شرط می‌بندد.
  • حریفتان خیلی سفت و خسیس بازی کرده است.
  • شما مطمئنید که او تریپس (سه تایی) سرباز دارد، و شما دست بهتر را دارید.
  • باید با حالتی شرط ببندید که ارزش مورد انتظارتان را بدون مجبور کردن حریف به فولد به حداکثر برسانید.
  • به نظرم افزایش شرط به اندازه دو برابر پات می‌تواند استفاده شود تا بتوان از این موقعیت مناسب بدون شرط خیلی بزرگ چیز خوبی عایدمان شود.

چیزی که بازیکنان مبتدی باید از آن اجتناب کنند، شرط بستن بدون طرح و برنامه است.

من در ابتدای مسیر پوکرم دقیقا همین مشکل را داشتم، و گاهی کارهای احمقانه‌ای می کردم مثلا برای دزدیدن بلایندها با یک دست نه چندان خوب آل این می‌کردم.

ممکن است چندین بار با این استراتژی بلایند ها را بدزدید، ولی اگر کسی دست خوبی داشته باشد و شما را کال کند به مشکل بزرگی برمی‌خورید.

 

سوم – مدیریت سرمایه صحیح حیاتی است

نکته چهارم – بازی تهاجمی به معنای دیوانه بودن نیست

نکته پنجم – ضریب پات ( پات آدز ) 

قسمت آخر (10-6)

دیدگاهتان را بنویسید