آموزش پوکر تورنمنت تک میزهبازی در حباب تورنمنت SnG

آموزش بازی پوکر تورنمنت – شرایط آل این کردن در مرحله حباب تورنمنت

چه زمانی آل این شویم؟

آل این در حباب تورنمنت پوکر

با ادامه آموزش بازی پوکر تورنمنت تک میزه همراه شما هستیم. در مقاله قبلی در مورد بازی در حباب تورنمنت صحبت کردیم. و نحوه تغییر استراتژی شما را در طول این مرحله حیاتی از تورنومنت تک میزه (STT) تشریح کردیم.

در این مرحله باید به دقت بدانید که با چه دست‌هایی باید در بازی شرکت کنید و وقتی نوبت به شما رسید چه کار کنید.

جداول زیر دست‌های خاص و بازی‌هایی را که باید با آن‌ها در حباب تورنمنت انجام دهید، نشان می‌دهد. این جداول اندازه استک شما و سایر بازیکنان و پوزیشن شما در میز را هم مورد لحاظ قرار می‌دهند.

اندازه استک‌ها نسبت به بیگ بلایند اندازه‌گیری می‌شود، بنابراین استکی که به صورت “۶BB” توصیف می‌شود به اندازه شش برابر بیگ بلایند است. گروه‌های مختلف دست‌ها را در این جداول که در مطلب معرفی تورنمنت‌های سیت اند گو آورده شده‌اند، به خاطر بسپارید و به موقع از آن‌ها استفاده کنید.

آل این های صحیح

اگر به فکر آل این کردن در حباب تورنمنت و قرار دادن تمام استک خود در پات هستید، دست‌های مناسب این کار در جدول زیر نشان داده شده است.

پوزیشن شما شما بزرگترین استک فولد نشده را دارید یک بازیکن فعال استک بزرگ‌تر از شما دارد
کات-آف گروه ۸ گروه ۵
دیلر یا اسمال بلایند گروه ۸ گروه ۶

کال کردن صحیح یک آل این وقتی استک متوسط دارید

اگر بازیکنی پیش از شما آل این کرده است، و شما یک استک متوسط دارید، به دست‌های زیر برای کال کردن نیاز دارید:

اندازه استک بازیکنی که آل این کرده است ۱۰BB ۸BB ۶BB ۴BB ۲BB
در بیگ بلایند گروه۱ گروه۲ گروه۳ گروه۴ گروه۵
سایر پوزیشن‌ها گروه۱ گروه۱ گروه۲ گروه۳ گروه۴

کال کردن صحیح یک آل این وقتی استک کوچک یا استک بزرگ دارید

اگر بازیکنی پیش از شما آل این کرده است، و شما یک استک کوچک یا بزرگ دارید، دست‌هایی که برای کال کردن نیاز دارید عبارتند از:

اندازه استک بازیکنی که آل این کرده است ۱۰BB ۸BB ۶BB ۴BB ۲BB
در بیگ بلایند گروه۳ گروه۴ گروه۵ گروه۶ هر دو کارت
سایر پوزیشن ها گروه۲ گروه۳ گروه۴ گروه۵ گروه۶

تمرین: مشخص کردن بهترین برای بازی در حباب تورنمنت

تمرین زیر تمام مواردی را که تا کنون در مورد بازی در حباب تورنمنت آموخته‌اید در بر می‌گیرد و در مورد بهترین بازی ممکن در چند موقعیت در مرحله حباب بحث می‌کند.

 1. بلایندها ۲۰۰/۴۰۰ و انتی ۲۵ است. شما استک بزرگ ۵،۰۰۰ را در موقعیت دیلر دارید و دستتان ۷۶ است، که دستی در گروه ۸ است. آل این کنید و سعی کنید بلایند‌ها و انتی‌ها را ببرید.
 2. بلایندها ۲۰۰/۴۰۰ و انتی ۲۵ است. شما در پوزیشن اسمال بلایند یک استک متوسط به اندازه ۲،۳۰۰ دارید. بازیکن با استک بزرگ به اندازه ۵،۰۰۰ از موقعیت کات آف آل این می‌کند. دست شما ♣A♠Q است که در گروه ۳ قرار دارد. با استفاده از استک ۶BB خود مشخص کنید که آیا می‌توانید کال کنید. اگر استک بزرگ را داشتید، می توانستید یک رِیز ۶BB را با دستی در گروه ۴ کال کنید. ولی به عنوان یک استک متوسط باید دو درجه در گروه‌بندی دست‌ها خسیس‌تر باشید. بنابراین فولد کنید. حباب تورنمنت بسیار پر خطر است. بازیکنان با استک متوسط باید هوشمندانه بازی کنند و سعی کنند به جایزه پولی برسند.
 3. اگر دو تا از حریفانتان آل این شده‌اند و شما به کال کردن فکر می‌کنید، در مرحله حباب تورنمنت حواس خود را جمع کنید. تنها زمانی که باید کال کردن را مورد توجه قرار دهید زمانی است که بزرگ‌ترین استک را از بین بازیکنانی که در دست شرکت دارند، دارید؛ یا دومین استک کوچک را دارید و بازیکن با استک کوچک‌تر هم آل این شده است. در این موارد می‌تواند با پاکت جفت‌های JJ یا بهتر (و AK در صورتی که استک متوسط در بین سه بازیکن کمتر از ۶BB دارد) کال کنید. اگر در یکی از این دو موقعیت قرار ندارید، فولد کنید و به کارت‌های خود اهمیت ندهید. حتی اگر AA داشته باشید.
 4. بلایندها ۲۰۰/۴۰۰ و انتی ۲۵ است. شما در موقعیت بیگ بلایند هستید و استک کوچک به اندازه ۲،۰۰۰ دارید. دومین استک کوچک به اندازه ۲،۵۰۰ آل این می‌کند. استک بزرگ در اسمال بلایند کال می‌کند. پاکت شاه را فولد کنید، پاکت آس را فولد کنید، همه چیز را فولد کنید! به شما شانس این داده شده است که به رتبه سوم و جایزه پولی دست پیدا کنید و باید از این شانس استفاده کنید.

بازی بعد از فلاپ در حباب تورنمنت

نیازی به تغییر خاصی وجود ندارد. از توصیه های بعد از فلاپ که در بخش فاز میانی ارائه شد، استفاده کنید.

موارد ضروری برای بازی در حباب

 • در مورد کال های خود خسیس تر باشید.
 • وقتی اولین نفر هستید که وارد پات می‌شوید، بیشتر آل این کنید.
 • وقتی استک بزرگ‌تر را دارید، تهاجمی‌تر بازی کنید.
 • در مورد آل این کردن در مقابل استک‌های بزرگ تر خسیس‌تر باشید.
 • اگر استک‌تان کوچک است، به بازیکنی که اندازه استکش نزدیک‌تر به شماست حمله کنید.
 • وقتی استک کوچک را دارید، مثل استک متوسط آل این کنید و مثل استک بزرگ کال کنید.
 • هنگام شرط بستن بعد از فلاپ، در مورد الزامات قدرت دست خود گشاده دست‌تر باشید.
 • برای بازی بعد از فلاپ از توصیه‌هایی که در بخش فاز میانی ارائه شد، استفاده کنید.

 

 

آموزش بازی پوکر در مراحله دارای جوایز پولی تورنومنت

دیدگاهتان را بنویسید