آموزش پوکر تورنمنت تک میزهبازی در حباب تورنمنت SnG

آموزش بازی پوکر تورنمنت – شرایط آل این کردن در مرحله حباب تورنمنت

چه زمانی آل این شویم؟

آل این در حباب تورنمنت پوکر

با ادامه آموزش بازی پوکر تورنمنت تک میزه همراه شما هستیم. در مقاله قبلی در مورد بازی در حباب تورنمنت صحبت کردیم. و نحوه تغییر استراتژی شما را در طول این مرحله حیاتی از تورنومنت تک میزه (STT) تشریح کردیم.

در این مرحله باید به دقت بدانید که با چه دست‌هایی باید در بازی شرکت کنید و وقتی نوبت به شما رسید چه کار کنید.

جداول زیر دست‌های خاص و بازی‌هایی را که باید با آن‌ها در حباب تورنمنت انجام دهید، نشان می‌دهد. این جداول اندازه استک شما و سایر بازیکنان و پوزیشن شما در میز را هم مورد لحاظ قرار می‌دهند.

اندازه استک‌ها نسبت به بیگ بلایند اندازه‌گیری می‌شود، بنابراین استکی که به صورت “6BB” توصیف می‌شود به اندازه شش برابر بیگ بلایند است. گروه‌های مختلف دست‌ها را در این جداول که در مطلب معرفی تورنمنت‌های سیت اند گو آورده شده‌اند، به خاطر بسپارید و به موقع از آن‌ها استفاده کنید.

آل این های صحیح

اگر به فکر آل این کردن در حباب تورنمنت و قرار دادن تمام استک خود در پات هستید، دست‌های مناسب این کار در جدول زیر نشان داده شده است.

پوزیشن شما شما بزرگترین استک فولد نشده را دارید یک بازیکن فعال استک بزرگ‌تر از شما دارد
کات-آف گروه 8 گروه 5
دیلر یا اسمال بلایند گروه 8 گروه 6

کال کردن صحیح یک آل این وقتی استک متوسط دارید

اگر بازیکنی پیش از شما آل این کرده است، و شما یک استک متوسط دارید، به دست‌های زیر برای کال کردن نیاز دارید:

اندازه استک بازیکنی که آل این کرده است 10BB 8BB 6BB 4BB 2BB
در بیگ بلایند گروه1 گروه2 گروه3 گروه4 گروه5
سایر پوزیشن‌ها گروه1 گروه1 گروه2 گروه3 گروه4

کال کردن صحیح یک آل این وقتی استک کوچک یا استک بزرگ دارید

اگر بازیکنی پیش از شما آل این کرده است، و شما یک استک کوچک یا بزرگ دارید، دست‌هایی که برای کال کردن نیاز دارید عبارتند از:

اندازه استک بازیکنی که آل این کرده است 10BB 8BB 6BB 4BB 2BB
در بیگ بلایند گروه3 گروه4 گروه5 گروه6 هر دو کارت
سایر پوزیشن ها گروه2 گروه3 گروه4 گروه5 گروه6

تمرین: مشخص کردن بهترین برای بازی در حباب تورنمنت

تمرین زیر تمام مواردی را که تا کنون در مورد بازی در حباب تورنمنت آموخته‌اید در بر می‌گیرد و در مورد بهترین بازی ممکن در چند موقعیت در مرحله حباب بحث می‌کند.

 1. بلایندها 200/400 و انتی 25 است. شما استک بزرگ 5،000 را در موقعیت دیلر دارید و دستتان 76 است، که دستی در گروه 8 است. آل این کنید و سعی کنید بلایند‌ها و انتی‌ها را ببرید.
 2. بلایندها 200/400 و انتی 25 است. شما در پوزیشن اسمال بلایند یک استک متوسط به اندازه 2،300 دارید. بازیکن با استک بزرگ به اندازه 5،000 از موقعیت کات آف آل این می‌کند. دست شما ♣A♠Q است که در گروه 3 قرار دارد. با استفاده از استک 6BB خود مشخص کنید که آیا می‌توانید کال کنید. اگر استک بزرگ را داشتید، می توانستید یک رِیز 6BB را با دستی در گروه 4 کال کنید. ولی به عنوان یک استک متوسط باید دو درجه در گروه‌بندی دست‌ها خسیس‌تر باشید. بنابراین فولد کنید. حباب تورنمنت بسیار پر خطر است. بازیکنان با استک متوسط باید هوشمندانه بازی کنند و سعی کنند به جایزه پولی برسند.
 3. اگر دو تا از حریفانتان آل این شده‌اند و شما به کال کردن فکر می‌کنید، در مرحله حباب تورنمنت حواس خود را جمع کنید. تنها زمانی که باید کال کردن را مورد توجه قرار دهید زمانی است که بزرگ‌ترین استک را از بین بازیکنانی که در دست شرکت دارند، دارید؛ یا دومین استک کوچک را دارید و بازیکن با استک کوچک‌تر هم آل این شده است. در این موارد می‌تواند با پاکت جفت‌های JJ یا بهتر (و AK در صورتی که استک متوسط در بین سه بازیکن کمتر از 6BB دارد) کال کنید. اگر در یکی از این دو موقعیت قرار ندارید، فولد کنید و به کارت‌های خود اهمیت ندهید. حتی اگر AA داشته باشید.
 4. بلایندها 200/400 و انتی 25 است. شما در موقعیت بیگ بلایند هستید و استک کوچک به اندازه 2،000 دارید. دومین استک کوچک به اندازه 2،500 آل این می‌کند. استک بزرگ در اسمال بلایند کال می‌کند. پاکت شاه را فولد کنید، پاکت آس را فولد کنید، همه چیز را فولد کنید! به شما شانس این داده شده است که به رتبه سوم و جایزه پولی دست پیدا کنید و باید از این شانس استفاده کنید.

بازی بعد از فلاپ در حباب تورنمنت

نیازی به تغییر خاصی وجود ندارد. از توصیه های بعد از فلاپ که در بخش فاز میانی ارائه شد، استفاده کنید.

موارد ضروری برای بازی در حباب

 • در مورد کال های خود خسیس تر باشید.
 • وقتی اولین نفر هستید که وارد پات می‌شوید، بیشتر آل این کنید.
 • وقتی استک بزرگ‌تر را دارید، تهاجمی‌تر بازی کنید.
 • در مورد آل این کردن در مقابل استک‌های بزرگ تر خسیس‌تر باشید.
 • اگر استک‌تان کوچک است، به بازیکنی که اندازه استکش نزدیک‌تر به شماست حمله کنید.
 • وقتی استک کوچک را دارید، مثل استک متوسط آل این کنید و مثل استک بزرگ کال کنید.
 • هنگام شرط بستن بعد از فلاپ، در مورد الزامات قدرت دست خود گشاده دست‌تر باشید.
 • برای بازی بعد از فلاپ از توصیه‌هایی که در بخش فاز میانی ارائه شد، استفاده کنید.

 

 

آموزش بازی پوکر در مراحله دارای جوایز پولی تورنومنت

دیدگاهتان را بنویسید