بعد از فلاپدوره آموزشی بازیهای پوکر نقدی

ضریب شانس نسبت به پات (Pot Odds) و ارزش مورد انتظار (Expected Value)

با استفاده از محاسبات ریاضی تصمیم درستی برای کال کردن بگیرید.

ریاضیات پوکر هولدم

در بازی های نقدی، به سادگی باید بتوانید مشخص کنید که آیا یک کال از لحاظ ریاضیات پوکر هولدم «صحیح» است یا خیر. این کار به معنی مشخص شدن این است که اگر همین تصمیم را در موقعیت مشابه و برای دفعات بی‌شماری بگیرید آیا در کل برنده هستید یا بازنده. در واقع چیزی را که قرار است ببرید با هزینه‌ی ماندن در پات مقایسه می‌کنید.

وقتی که ارزش مورد انتظار (EV) شما مثبت بود، باید در دست بمانید.

ممکن است پیچیده به نظر بیاید، ولی لزوما این طور نیست. محاسبه EV یک فرآیند دو  مرحله ای است، که شامل محاسبه ضریب پات (Pot Odds) که در ادامه توضیح داده می‌شود، و سپس مقایسه آن عدد با ضریب شانس (Odds) رو شدن یکی از برگ برنده‌های خود (Outs)، است.

ریاضیات پوکر هولدم

ضریب پات ( ریاضیات پوکر هولدم )

ضریب پات به صورت نسبت بین اندازه پات و شرطی است که با آن مواجه هستید. برای مثال اگر 4$ در پات وجود دارد و حریفتان 1$ شرط می‌بندد، از شما خواسته می شود که برای اینکه شانس بردن پات را داشته باشید یک پنجم آن را پرداخت کنید.

یک کال 1$ برای بردن 5$ نشان دهنده ضریب پات 5:1 است.

اگر می‌بایست 1$ پرداخت کنید تا شانس بردن پات 10$ را داشته باشید، ضریب 10:1 دارید. اگر باید 3$ کال کنید تا بتوانید 9$ را ببرید ضریب 3:1 دارید، و به همین ترتیب … .

(نکته: اندازه پات یعنی ژتون‌هایی که تا حالا در پات وجود دارد، به همراه همه شرط‌هایی که در دور شرط بندی کنونی بسته شده است.)

وقتی که ضریب پات را مشخص کنید، باید ضریبِ خوردن Draw خود را مشخص کنید.

ضریبِ  خوردن Draw – ( ریاضیات پوکر هولدم )

در دوره آموزش پایه‌ای پوکر، قانون دو و چهار را توضیح دادیم، که راه آسانی برای محاسبه شانس‌تان در هنگام داشتن یک Draw روی فلاپ یا ترن بود.

در آن درس، شانس برنده شدن دستتان را به صورت درصد محاسبه کردیم، ولی درصد شانس برنده شدن می‌تواند به صورت ضریبی بین باختن و بردن هم نشان داده شود. شانس برد 20% می‌تواند به صورت ضریب 4:1 تبدیل شود – در هر 5 بار 4 بار می‌بازید و یک بار می‌برید.

ریاضیات دقیق پشت این موارد در حال حاضر ضروری نیست. ولی جدول زیر لیستی از متداول‌ترین Draw ها که در تگزاس هولدم با آن مواجه هستید را به همراه شانس تقریبی برنده شدن با آن ها نشان می‌دهد.

اولین ستون («اوت») ها تعداد اوت‌هایی را که دارید نشان می‌دهد؛ ستون دوم («ضریب فلاپ به ترن») نشان‌دهنده شانس خوردن یکی از اوت‌ها و برنده شدن در کارت بعدی است؛ ستون بعدی («ضریب فلاپ تا ریور») نشان‌دهنده ضریب خوردن کارت اوت شما روی ترن یا ریور است، یعنی روی هر کدام از دو کارت بعدی.

تعداد اوت‌ها

ضریب فلاپ به ترن ضریب فلاپ تا ریور مثال
1 45:1 22:1

سِت پایین در مقابل ست بالاتر

2

22:1 11:1 جفت بالا در مقابل سِت پایین تر
3 15:1 7:1

یک کارت بالاتر

4

11:1 5:1 پای استریت گات شات
5 8:1 4:1

جفت میانی در مقابل جفت بالاتر

6

7:1 3:1 دو کارت بالاتر
7 6:1 2/5 : 1

پای استریت گات شات به علاوه یک کارت بالاتر

8

5:1 2:1 پای استریت دوطرفه
9 4:1 2:1

پای رنگ

10

4:1 1 : 1/6 پای استریت گات شات به علاوه دو کارت بالاتر
11 3:1 1 : 1/4

12

3:1 1 : 1/2 پای استریت گات شات به علاوه پای رنگ
13 1 : 2/5 1 : 1/1

14

1 : 2/4 1:1

پای استریت به علاوه دو کارت بالاتر

15 2:1 1:1

پای رنگ به علاوه دو کارت بالاتر

مقایسه نسبت‌ها برای مشخص کردن ارزش مورد انتظار ( ریاضیات پوکر هولدم )

بعد از این که دو نسبت را پیدا کردید، باید با هم مقایسه‌شان کنید – ضریب بردن دست (بر اساس تعداد اوت‌ها) در مقایسه با ضریب پات که برای کال به شما پیشنهاد می‌شود.

اگر ضریب پات از ضریب بردنتان بیشتر است، باید کال کنید (یا در شرایط خاصی رِیز کنید). اگر ضریب پات پایین‌تر از شانس‌تان برای بردن باشد، باید فولد کنید.

در ادامه به دو مثال مفصل می پردازیم: ( ریاضیات پوکر هولدم )

مثال از پای رنگ ناتز:

شما روی فلاپ پای رنگ ناتز (9 اوت) دارید و مبلغ پات 4$ است. حریفتان 1$ شرط می‌بندد. حالا 5$ در پات وجود دارد (4$+1$)، و 1$ برای کال کردن. بنابراین ضریب پات 5:1 است. (اگر کال کنید پات 6$ می‌شود)

با توجه به جدول بالا، ضریب شما برای خوردن پای رنگ 4:1 است. ضریب پات بالاتر است بنابراین باید کال کنید.

شما با نگرش بلند مدت متوجه می شوید که چرا این کال درست است. اگر این کال را 5 بار انجام دهید، ریاضیات می گوید که یک بار از آنها پای رنگ تان می خورد (نسبت 4:1 به این معنی است که از 5 بار 4 بار را می‌بازید و 1 بار می‌برید). این به معنی این است که برای هر 5$ (1×5$) که سرمایه گذاری می کنید 6$ می‌برید. که سودآور است.

مثالی از ضریب پات با یک پای استریت:

شما یک پای استریت گاتشات (چهار اوت) روی فلاپ دارید و 25$ در پات وجود دارد. حریفتان 5$ شرط می‌بندد. حالا 30$ در پات وجود دارد (5$+30$)، و 5$ برای کال کردن، بنابراین ضریب پات شما 6:1 می شود. اگر کال کنید پات 40$ می‌شود.

ولی با توجه به جدول بالا ضریب شانس بردن دست برای شما 11:1 است. شما در اینجا ضریب پات درستی برای کال کردن ندارید و بنابراین باید فولد کنید.

مجددا، با نگاهی بلند مدت پی می‌بریم که چرا وضعیت به این ترتیب است. در این حالت شما باید 12 بار بازی کنید تا یک بار پات 40 دلاری را ببرید. ولی آن 12 کال 60$ برای‌تان هزینه دارد (12×5$) و بنابراین این بازی سودآور نیست.

چطور در مقابل یک آل-این بازی کنیم ( ریاضیات پوکر هولدم )

اگر بازیکنی روی فلاپ آل-این کند، می‌توانید همان محاسبات بالا را انجام دهید. ولی این بار باید به ستون «ضریب فلاپ تا ریور» نگاه کنید. اگر حریفتان آل این باشد این مزیت را دارید که شرط‌بندی دیگری در کار نخواهد بود.

اگر کال کنید، می‌توانید بدون اینکه لازم باشد ژتون‌های بیشتری ریسک کنید علاوه بر کارت ترن، کارت ریور را هم ببینید.

مثالی از شانس یک پای استریت در وضعیت آل این:

شما روی فلاپ یک پای استریت دو طرفه دارید (8 اوت). 50$ در پات وجود دارد و حریف تان 25$ باقیمانده خود را آل این می‌کند. بنابراین شما ضریب پات 75 به 25 (50$+25$) دارید و 50$ برای کال وجود دارد.

با ساده‌سازی ضریب پات شما 3:1 می شود. اگر کال کنید می توانید کارت‌های ترن و ریور را ببینید. با توجه به ستون «ضریب فلاپ تا ریور» در جدول شانس ها، شانس بردن دست 2:1 است و از آن جایی که ضریب پات بالاتر است، باید کال کنید.

نتیجه‌گیری ( ریاضیات پوکر هولدم )

محاسبه ضریب‌ها و اوت‌ها ممکن است مشکل به نظر بیاید، به خصوص اگر مبتدی باشید. ولی این فرآیند برای تصمیم‌گیری صحیح ضروری است. اگر به طور مرتب Draw ها را بدون داشتن ضریب شانس (Odds) صحیح بازی کنید در بلند مدت بازنده خواهید بود.

همیشه بازیکنانی پیدا می‌شوند که توجهی به ضریب شانس (Odds) ندارند و اغلب کال می‌کنند. این بازیکنان گاه گداری خوش شانسی می‌آورند و پات را می‌برند، ولی اکثر اوقات می‌بازند و بهای آن را می‌پردازند..

از طرف دیگر، ممکن است برخی از بازیکنان Draw ها را در موقعیت‌هایی فولد کنند که ضریب شانس مناسبی دارند. اگر همیشه استراتژی‌های اشاره شده در این مقال را به کار گیرید می‌توانید از اشتباهات محرز اجتناب کنید و نسبت به حریفانتان برتری پیدا کنید.

اجتناب از تفکر مبتنی بر نتیجه ( ریاضیات پوکر هولدم )

حتی اگر محاسبات ارزش مورد انتظار خود را به درستی انجام داده باشید، این واقعیت وجود دارد که ممکن است اغلب یک کال صحیح انجام دهید و با این وجود پات را ببارید. ما این واقعیت را که برای مثال پای رنگ شما سه بار از چهار بار رنگ نمی شود، به حساب آورده‌ایم.

ولی باید به یاد داشته باشید که فاکتور تعیین‌کننده کلیدی این است که آیا در بلند مدت «ارزش» خوبی از کال خود دریافت می‌کنید یا خیر. بازی‌های نقدی اساسا بی‌پایان هستند و در صورت باخت ژتونهای‌تان می‌توانید خرید مجدد انجام دهید. بنابراین ما به تصمیم به صورت مطلق نگاه می‌کنیم و تعیین می‌کنیم که آیا اگر این بازی بارها انجام شود در کل سودآور خواهد بود یا خیر.

در بازی‌های پوکر نقدی تصمیم‌گیری بر اساس نتایجی که در یک دست به خصوص (یا حتی یک جلسه) اتفاق افتاده، اشتباه بزرگی است. گاهی ممکن است یک کال صحیح انجام دهید و ببازید و گاهی ممکن است یک کال اشتباه داشته باشید و برنده دست شوید. ولی اجازه ندهید که نتایج خاص تصمیم‌گیری شما را تغییر دهد. باید اساس تصمیم گیری را بر ریاضیات مبتنی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید