استراتژی‌های پیشرفته‌ی پوکر

طیف دست‌‌ها و تفکر طیف-محور

طیف دست‌‌ها و تفکر طیف-محور

طیف‌های مختلف دو پوزیشن

هنگامی استراتژی پوکرتان به سطح بالایی می‌رسد که شروع به تفکر بر اساس طیف دستهای پوکر می‌کنید. در ابتدا احتمالاً فقط سعی می‌کنید تشخیص دهید آیا دست‌تان خوب است و یا اینکه آیا موقعیت مناسبی برای بلوف وجود دارد یا خیر. سپس به این فکر می‌کنید که حریف‌تان چه در دست دارد. و نهایتا لحظه‌ای وجود دارد که ابرها از میان می روند و نور بهشتی می‌درخشد و می‌گویید:

طیف دست ها!

و البته قضیه همین است.

تمام مسئله همین است و همین!

_

چرا از طیف دست‌ها استفاده می‌کنیم؟

چرا قضیه این قدر مهم است؟ ما با اطلاعات ناقص رو‌به‌رو هستیم. از آن جایی که نمی‌توانیم دو کارت حریف را ببینیم، نمی‌توانیم به طور قطع از کارت‌هایش اطمینان داشته باشیم. بهترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که احتمال داشتن انواع مختلف دست‌ها توسط حریف را پیدا کنیم. برای مثال وقتی یک بازیکن شروع به گذاشتن ژتون‌های بسیار زیاد در پات می‌کند، معمولاً به یکی از این دو دلیل است: 1) واقعا یک دست ستون (monster hand) دارد و یا 2) سعی می‌کند به ما وانمود کند که چنین دستی دارد. اجازه دهید انتخاب‌های خودمان را بررسی کنیم.

  • می‌توانیم سعی کنیم دست او را در واقعیت حدس بزنیم. برای مثال فرض می‌کنیم که او بلوف می‌زند. ما آل‌این می‌کنیم. خوب حالا او بلوف‌هایش را فولد می‌کند و با دست‌های ستونش کال می‌کند، و ما می‌بازیم.
  • شاید حدسمان برعکس باشد: او دست ستون دارد. پس ما فولد می‌کنیم. و حالا مواقعی که او بلوف زده است، مبلغی پول از ما برده است.
  • حالا اگر ذهنمان را بازتر کنیم خواهیم گفت: می‌تواند هر کدام از این دست‌ها را داشته باشد! ما چندین دست ممکن را متصور می‌شویم. و بر اساس طیف دست‌ها به مسئله فکر می‌کنیم. و حالا چه کار باید بکنیم؟ فقط کال! با این کار بلوف‌هایش را در طیف دست‌هایش نگه می‌داریم، و آسیب ناشی از دست‌های ستونش را به حداقل می‌رسانیم.

مشخصههای طیف دستها

برای افزایش قابلیت‌تان برای تفکر بر اساس طیف دست‌ها، ممکن است تناوب‌های تکرار که در زیر آورده شده است، مفید واقع شود.

  • دست‌های غیر هم‌خال = 12 ترکیب (برای مثال AKo)
  • دست‌های هم‌خال = 4 ترکیب (برای مثال AKs)
  • پاکت جفت = 6 ترکیب (برای مثال 55)

این امر به این دلیل اهمیت دارد که همه دست‌ها تناوب یکسانی ندارند و بنابراین نباید به آن‌ها هنگام تصور ذهنی از طیف دست‌ها به یک اندازه وزن داده شود.

مثالی از استفاده از طیف دستها

برای مثال فرض می‌کنیم حریف‌تان پیش از فلاپ شرط4ام را بسته است. شما فکر می کنید که طیف دست‌های او شامل موارد زیر است: AA، KK، QQ، AKs، و AKo. ترکیب‌های این دست‌ها پیش از اینکه فلاپ را ببینیم 18=6×3 ترکیب از جفت‌ها و 16=4+12 ترکیب از غیر جفت‌ها می‌باشد.

حال فرض کنید فلاپ به این صورت رو می‌شود Qh 8d 2c.

حالا طیف دست‌های او چطور به نظر می‌رسد؟ چند درصد طیف دست‌های او جفت بالا یا بهتر است؟

رو شدن یک بی‌بی در فلاپ به این معنی است که فقط 3 بی‌بی دیگر در دسته ورق‌ها باقی مانده است، و او فقط سه ترکیب از set می‌تواند داشته باشد. بنابراین تعداد ترکیبات جفت بالا و بهتر از آن برابر است با

AA)6(AA) + 6(KK) + 3(QQ) = 15)

برای دست‌های غیر جفت او هنوز تمام AK ها را که تعدادشان 16 است را دارد. و بنابراین میزان دست‌های او که جفت بالا و یا بهتر از آن است برابر است با  48%=15/(15+16)

اگر حریف از خود ضعف نشان داد احتمالا قادر به بردن این پات هستید!

بهترین راه تمرین و بهبود مهارت‌هایتان کار کردن با ابزارهای نرم افزاری است. بسیاری از آن‌ها موجود است که قابلیت وارد کردن طیف دست‌ها و تبدیل آن به درصد کلی را دارا هستند.

همچنین نشان کردن دست‌ها و صحبت در مورد آنها با افراد با تجربه اهمیت بالایی دارد. می‌توان از این نرم افزارها در بررسی‌های گروهی استفاده کرد. برای خود هدفی تعیین کنید که هر روز چند دست را به این روش بررسی کنید. هرچه این مثال ها بیشتر جلوی چشم شما باشد راحت تر می‌توانید در عمل طیف دست‌ها را متصور شوید. پیشرفت در این امر مانند یادگیری یک زبان جدید است.

دیدگاهتان را بنویسید