توصیه‌ها و نکات آموزش پوکرمقالات عمومی

تقویت بازی پوکر – شناخت حریفان و افزایش اعتماد به نفس

10 کاری که می‌توانید از همین امروز برای بهبود بازی پوکر خود انجام دهید

تقویت بازی پوکر شناخت دست های پوکر حریف

در این سری مقاله‌ها 10 مورد لیست می‌شوند که می‌توانید بلافاصله آنها را انجام دهید و شاهد تقویت بازی پوکر خود باشید حتی اگر فقط یکی از این 10 کار را هم انجام دهید، می‌توانید نرخ برد پوکر خود را افرایش دهید. برای تقویت بازی پوکر هیچ زمانی بهتر از همین امروز نیست.

سعی کنید طیف دست های پوکر حریفان را مشخص کنید

اگر در هر دست پوکر که بازی می‌کنید یا شاهد آن هستید، طیف دست های پوکر خاصی را به حریفان اختصاص ندهید، یعنی درست بازی نمی‌کنید. اگر فقط وقتی خودتان در پات درگیر هستید به بازی توجه دارید، نمی‌توانید نشانه‌های اساسی بازی حریفان را پیدا کنید، و این یعنی هر باز که وارد پات می‌شوید شانس زیادی را از دست داده‌اید. اگر نتوانید به بازی نگاه دقیقی داشته باشید، زمانی که می توانست صرف مطالعه‌ی نحوه اختصاص دادن طیف دست های پوکر به حریفان باشد را هم از دست می‌دهید. اگر بتوانید هر بار که پای میز پوکر می‌نشینید از لحاظ ذهنی تمرین کنید، مهارت‌هایتان افزایش می‌یابد. اگر به بازی بی‌اعتنا باشید، باید انتظار باخت در بلند مدت را داشته باشید.

تقویت بازی پوکر – سعی کنید بعد از فلاپ راحت بازی کنید

همان طور که به بازی‌های سطح (استیک) بالاتر می‌روید، می‌بینید که بسیاری از پات‌های بزرگ به دلیل شرط بستن بعد از فلاپ اتفاق می‌افتند. مشکل این قضیه، حداقل برای اکثر آماتور‌ها این است که آنها تجربه‌شان بیشتر در بازی قبل از فلاپ است.

اگر بخواهید در دنیای پوکر تورنومنت رشد کنید، باید با این قضیه که همه ژتون های تان را پیش از فلاپ در پات نگذارید راحت باشید. درست است که این کار باعث ایجاد موقعیت‌های بیشتری می‌شود که در مورد قدرت نسبی دست خود نامطمئن هستید، ولی با تمرین می‌بینید که ترن و ریور جایی است که تمایل دارید بیشتر ژتون هایتان را سرمایه‌گذاری کنید.

 

تقویت بازی پوکر – با طیف دو قطبی دست های پوکر رِیز کنید

تقویت بازی پوکر – در فلاپ و ترن هم شرط ببندید

تقویت بازی پوکر – سایر فرم های پوکر را هم تمرین کنید

تقویت بازی پوکر – تاثیر ورزش تغذیه و خواب مناسب در آمادگی ذهنی و جسمی در بازی پوکر

دیدگاهتان را بنویسید