شرح یک دست

تحلیل دست پوکر – بازی با پاکت شاه درمقابل یک شرط در مرحله ریور

حریف در مرحله ریور با وجود کارتهای J-J-Q-2-Q شرط بزرگی می‌بندد. شما پاکت شاه دارید. شرایط را تحلیل کنید.

تحلیل دست پوکر پاکت شاه در مرحله ریور

تحلیل دست پوکر

نقطه تصمیم گیری: در یک دست پوکر از بازی کش گیم هولدم نامحدود شما از پوزیشن UTG+1 با دست پاکت شاه رِیز می‌کنید. بازیکن جایگاه هایجک کال می‌کند و بقیه همه فولد می‌کنند. شما در فلاپ ♠J♣-J-Q شرط ادامه (c-bet) می‌بندید و حریفتان کال می‌کند. در مرحله ترن کارت 2 می‌آید، شما مجددا شرط می‌بندید و بازیکن هایجک یک بار دیگر کال می‌کند.

وقتی در مرحله ریور ♣Q می‌آید شما چک می‌دهید و حریفتان نزدیک به 75% پات شرط می‌بندد. نوبت بازی با شماست.

در این موقعیت شما با این دست پوکر چه کار می‌کنید؟

  • کال
  • فولد

 

 

جواب یک پوکر باز حرفه ای : برای اینکه $1,150 در مرحله ریور کال کنید و برنده یک پات با مجموع $3,875 شوید باید بر این عقیده باشیم که حریفمان در 3,875 / 1,150 مواقع یا حدودا 30 درصد مواقع دست بهتر را دارد.

از آنجایی که بعید است که حریفمان دستی بدتر از دست پوکر ما را برای کسب ارزش شرط ببندد، باید باور داشته باشیم که طیف حریف متشکل از حداقل 30 درصد بلوف است تا کال کردنمان توجیه شود.

دستهایی که به صورت بالقوه حریفمان می‌تواند با آن بلوف بزند دستهایی مثل شاه و ده همخال (K-Ts) و ده و نه همخال (T-9s) ، و جفت های پایین که از اعتبار ساقط شده اند مثل 9-9 یا 8-8 هستند.

ولی اکثر جفت های کمتر از J-J در مرحله ترن فولد می‌کنند و ما هم دو تا از ترکیبهای شاه و ده همخال (K-Ts) را بلاک می‌کنیم. بنابراین محتمل‌ترین بلوف برای حریف ده و نه همخال (T-9s) و این دو دست در مجموع شش ترکیب بلوف را تشکیل می‌دهند.

در عین حال حریف فقط می‌تواند با دستهایی مثل Q-x و J-x برای کسب ارزش شرط ببندد. که از بین این دستها احتمال وجود 50 مورد در طیف دستهایش وجود دارد. همه این ترکیب‌ها ما را شکست می‌دهند و اغلب به همین شکل توسط حریفمان بازی می‌شوند.

در کل طیف دستهای حریفمان خیلی کمتر از 30 درصد مواقع از بلوف تشکیل شده است. به عبارت ساده بلوف های زیادی در طیف او وجود ندارد که کال کردن را توجیه کند. بنابراین:

فولد کردن در ریور بهترین بازی است.

دیدگاهتان را بنویسید