استراتژی‌های پیشرفته‌ی پوکر

۲۰ قانون برای بازی با پای رنگ در پوکر هولدم (قسمت دوم)

تگزاس هولدم پای رنگ

در مقاله قبلی به ده قانون اول بازی با پای رنگ در پوکر هولدم پرداختیم. در ادامه به بقیه قانون‌های طلایی در این زمینه می‌پردازیم:

قانون 11

وقتی پوزیشن دارید، سعی کنید اکثر پای رنگ‌های‌تان را فقط کال کنید تا مزیت پوزیشن را به حداکثر برسانید.

کال کردن باعث می‌شود بیشترین اطلاعات در مورد دست حریف به دست آید و اطلاعات مربوط به دست شما را مخفی‌تر نگاه می‌دارد.

اگر ترن را چک دادند، باید 50% پای رنگ‌های ضعیفتان را شرط ببندید.

با پای رنگ‌های قوی‌تر خود بعد از حریف چک بدهید و اگر ریور را از دست دادید آن‌ها را تبدیل به بلوف کنید.

مثال:

در زمین زیر حریفتان که پیش از فلاپ ریز کرده و روی فلاپ سی-بت بسته، در ترن به شما چک می‌دهد. با دستهایی مثل 56 پیک شرط ببندید و دست هایی مثل K9 پیک را چک بدهید و اگر ریور را  از دست دادید با آن بلوف بزنید.

پوکر هولدم بازی با پای رنگ

 

قانون 12

فقط به این دلیل که ضریب مناسبی نسبت به پات (pot odds) برای کال کردن ندارید، به این معنی نیست که باید فولد کنید.

برای مثال فرض کنید حریفتان AA دارد و شما 56 دل. و برگ های زیر روی میز آمده اند. حریفتان به اندازه پات روی ترن شرط می بندد. شما 33% شانس نیاز دارید تا بتوانید کال کنید. می توانید ببینید که دستتان به این میزان شانس برای بردن ندارد. اگر پولی برای شرط بستن در ریور نمانده باشد، باید فولد کنید. ولی از آن جایی که هنوز مرحله ریور باقی مانده است ما علاوه بر ضریب شانس نسبت به پات، مقداری هم ضریب شانس ضمنی داریم. مشخص است که چه کارت‌هایی دستمان را کامل می‌کنند و در آن صورت احتمال باختمان کم است. همچنین ممکن است بتوانیم وقتی دستمان ساخته شد از آن ارزش استخراج کنیم.

پوکر هولدم بازی با پای رنگ

فرض کنید وقتی که رنگ یا استریت می‌شویم می توانیم در 75% مواقع یک شرط 200 دلاری کسب کنیم. برای سادگی فرض کنید که دست ما هنگام بستن شرط، همواره دست بهتر است. محاسبه ساده نشان می‌دهد که این امر یک 150 دلار ارزش دیگر به کال ما در ترن اضافه می‌کند و «ضریب شانس ضمنی» ما را در ترن 22% می گرداند. و چون شانسمان که 26% است از این میزان بیشتر است، می‌توانیم کال کنیم.

 (شرط حریف + پات + شرط ضمنی در مرحله بعدی)/(شرط حریف) =  100$/(100%+100$+100$+150$)/(100$) = 22%

قانون 13

در پوکر هولدم هنگامی که در پات‌های ری-ریز شده، پوزیشن ندارید و روی فلاپ هستید، چک/ریز پای رنگ و استریت ترکیبی می‌تواند راه مؤثری برای ترساندن حریف برای شرط بستن در مواقعی که به او چک می‌دهید باشد. همچنین می‌توانید در فلاپ کال کنید و در ترن چک-ریز آل این کنید.

مثال:

پوکر هولدم بازی با پای رنگ

 

قانون 14

در پوکر هولدم وقتی در یک پات ری-ریز شده پا رنگ ناتز هستید، بعد از چک دادن حریف شما هم چک دهید؛ مگر اینگه پای رنگ و استریت بسیار بزرگی داشته باشید، در آن صورت شرط بستن را نیز مورد توجه قرار دهید.

برای مثال با A5 دل روی فلاپ زیر شرط نبندید ولی با AK دل ردس همان فلاپ شرط بستن را نیز مورد توجه قرار دهید.

پوکر هولدم بازی با پای رنگ

 

قانون 15

چهار نکته سریع برای پات های ری-رِیز شده، وقتی که شما شرط حریف را ریز کرده اید:

  • بیشتر مواقع وقتی پای رنگ ناتز دارید، چک بدهید.
  • گاهی اوقات فلاپ‌های پایین را با پای رنگ‌های بزرگ یا پای رنگ و استریت ترکیبی چک/ریز کنید.
  • پِر و پای رنگ معمولا برای چک/کال مناسب هستند.
  • پای رنگ‌های پایین برای سی-بت و شلیک‌های بعدی مناسب هستند.

قانون 16

سه نکته سریع برای پای رنگ‌ها در فلاپ‌هایی که هر سه خال یکسان هستند.

  • استراتژی ترکیبی از شرط بستن یا چک دادن با سه پای رنگ بالا داشته باشید.
  • در اکثر مواقع پای رنگ چهارم تا هفتم را چک بدهید.
  • با سه پای رنگ ضعیف در اکثر مواقع شرط ببندید.

برای مثال

در فلاپ A 9 4 پیک،

با داشتن یکی از کارتهای K Q J پیک گاهی شرط ببندید و گاهی کال کنید.

با داشتن یکی از کارتهای T 8 7 6 پیک بیشتر چک بدهید.

با داشتن یکی از کارتهای 5 3 2 پیک بیشتر شرط ببندید.

پوکر هولدم بازی با پای رنگ

قانون 17

اگر شما بازی را قبل از فلاپ باز کرده‌اید و Ax به علاوه یک پای رنگ از در پشتی دارید، تقریبا همیشه باید چک بدهید.

مثال:

پوکر هولدم بازی با پای رنگ

 

قانون 18

از بلاکرها برای تعیین اینکه آیا بعد از سی-بت روی فلاپ، شلیک بعدی را انجام دهید، استفاده کنید.

برای مثال: در فلاپ زیر هر دو دست برای بلوف روی فلاپ عالی هستند، ولی مؤثرترین دست برای شلیک بعدی، به کارت‌های بعدی بستگی خواهد داشت.

پوکر هولدم بازی با پای رنگ

وقتی برگ رنگ روی ترن می‌آید، با دستی که 7 خاج دارد شلیک بعدی را انجام دهید ولی اگر رنگ نیامد تسلیم شوید.

برعکس، وقتی  J7 خشت دارید باید هنگامی که برگ رنگ نیامد شلیک بعدی را انجام دهید و وقتی آمد، تسلیم شوید.

قانون 19

در فلاپ‌های خشک (که پای رنگ یا استریت ندارند)، در اغلب مواقع با شرط‌های کوچک مواجه خواهید شد و یا با شرط‌هایی از جانب بازیکنانی که دست های ضعیف زیادی را شرط می‌بندند. ممکن است احساس کنید که لازم است با دست‌های ضعیف خودتان کال کنید تا از طیف دست‌های‌تان دفاع کنید. در این گونه موارد دست‌هایی را انتخاب کنید که از در پشتی پای رنگ هستند و نزیک کارت محوری قرار دارند.

برای مثال:

پوکر هولدم بازی با پای رنگ

 

قانون 20

در پوکر هولدم در پات‌های ری-رِیز شده، آسی را که از در پشتی پای رنگ است، به عنوان سی-بت در فلاپ استفاده کنید و اگر برگ رنگ آمد شلیک بعدی را انجام دهید.

مثال:

پوکر هولدم بازی با پای رنگ

 

حالا شما به 20 قانون در مورد پای رنگ در پوکر هولدم مجهز شده‌اید که می توانید در بازی خود به کار گیرید.

دیدگاهتان را بنویسید