مقالات عمومی

بازی با پاکت آس در یک موقعیت حساس – تحلیل گزینه‌های مختلف

شما AA دارید و در فلاپ مینیمم چک-رِیز می شوید، و کال می‌کنید؛ در ترن چطور بازی می کنید؟

بازی با پاکت آس

نقطه تصمیم گیری: بازی با پاکت آس در یک بازی نقدی (کش گیم) هولدم نامحدود 2$/1$ شما در موقعیت اول (Under the Gun) با دست ♠AA رِیز می کنید. بازی تا اسمال بلایند فولد می‌شود و او کال می‌کند. در فلاپ ♣K2♠6 می آید. اسمال بلایند چک می‌دهد، شما شرط می‌بندید، و اسمال بلایند رِیز می‌کند. شما کال می‌کنید. در ترن 9 می‌آید و اسمال بلایند دوباره چک می‌دهد. حالا نوبت شماست…

بازی با پاکت آس

جواب یک حرفه‌ای:

اگر شما یک چک-رِیز به اندازه نرمال را در یک فلاپ خشک (بدون پای رنگ و استریت) دو نفره کال کنید، یک بازی خوب به صورت پیشفرض در ترن این است که با دست‌های یک جفت بهتر، پشت سر او چک بدهید؛ و در ریور اگر شرط بست کال کنید و اگر چک داد شرط ببندید. با این کار می‌توانید در ریور ارزش بیشتری از طیف دست‌های حریف کسب کنید (در مقایسه با ترن) و همچنین به حریف این فرصت را می دهید که بیشتر در ریور بلوف بزند.

در این سناریو‌ها معمولا کمتر نگران دادن کارت‌های رایگان به حریف  هستید، چون فلاپ خشک است و احتمال این که حریف در ترن اوت‌های زیادی داشته باشد، کم است. با این وجود، شرط بستن در ترن شاید ارزش بیشتری داشته باشد چون حریف دقیقا به اندازه حداقل ممکن، چک ریز انجام داده است و در این حالت بعضی از حریفانِ به خصوص، دست‌های یک جفت زیادی در طیف چک-رِیز خود دارند – در مقایسه با چک-رِیز هایی که به اندازه سه برابر شرط فلاپ شما انجام می دهند.

به عبارت دیگر، طیف دستهای آنها معمولا خطی و محدود است، و حالت دو قطبی ندارد. این بدین معنی است که وقتی از این اندازه برای رِیز استفاده می‌کنند احتمالا دست‌های بسیار قدرتمندشان کمتر است و بیشتر دست هایی مثل یک جفت دارند. همچنین به این معنی است که با شرط بستن در ترن بیشتر می‌توانید از این نوع دست‌های یک جفت (one pair) پول استخراج کنید و نگرانی کمتری از اینکه حریف دست خیلی قدرتمندی داشته باشد، دارید.

توجه داشته باشید که این قضیه در مورد همه حریفان صادق نیست. برخی از حریفان وقتی در فلاپ چک می دهند و بعد از شرط حریف حداقل رِیز را انجام می‌دهند دست بسیار قوی دو پِر یا بهتر دارند. در مقابل این حریفان، شرط بستن در ریور (و حتی گاهی کال کردن در فلاپ) اشتباه بزرگی است. برخی از حریفان دیگر هم طیف دو قطبی از دستهای بسیار قدرتمند یا بلوف دارند، که باز هم شرط بستن در ترن در مقابل آن ها اشتباه است.

در مجموع بهتر است در اکثر مواقع در ترن پشت سر یک حریف کاملا ناشناس چک بدهید. باید با حریفی که شناخت از او دارید که خیلی از مواقع با دست هایی مثل یک پِر این کار را انجام می دهند در ترن برای کسب ارزش شرط ببندید. در کل در این وضعیت:

چک دادن بهترین بازی است.

فولد پاکت آس پیش از فلاپ؟!

دیدگاهتان را بنویسید