استراتژی‌های پیشرفته‌ی پوکرمقالات عمومی

اقدام به کسب ارزش در دو مرحله از مراحل فلاپ و ترن و ریور با دست پوکر خوب

اگر قدرت دستتان فقط به اندازه کسب ارزش در دو مرحله کافی باشد کدامیک از مراحل فلاپ و ترن و ریور را باید انتخاب کنید؟

دست پوکر قوی و استراتژی شرط بستن

شما در فلاپ دست پوکر قدرتمندی می‌سازید و به دنبال کسب حداکثر ارزش می‌روید. در فلاپ شرط می‌بندید و یک نفر کال می‌کند. در مرحله ترن هم شلیک می‌کنید. در اینجا طیف دستهای او قدرتمند‌تر است زیرا بخش ضعیف آن را قاعدتا فولد می‌کرد. اگر بخواهید در مرحله ریور هم شرط ببندید و ارزش بیشتری کسب کنید معمولا به دست قوی تری نسبت به مرحله ترن احتیاج دارید، و همه دستهای قرعه او که ناکام مانده حالا در مقابل شرط شما فولد می‌کنند. اگر دست شما به حد کافی برای کسب ارزش در سه مرحله قوی است، شرط بستن بازی سرراستی محسوب می‌شود.

ولی بسیاری از دستها برای کسب ارزش در هر سه مرحله فلاپ و ترن و ریور به حد کافی قدرتمند نیستند. در مرحله فلاپ باید سعی کنید تخمین خوبی از تعداد مرحله‌هایی که می‌توانید برای کسب ارزش اقدام کنید، بزنید. عوامل کلیدی این تخمین عبارتند از قدرت دست شما، طیف کال کردن حریف شما، و تمایلات استراتژیک حریفتان. به یاد داشته باشید که طیف کال کردن حریفتان بر اساس کارتهای بعدی در مرحله ترن و ریور تغییر می‌کند. همچنین باید منعطف باشید و خودتان را با اطلاعات جدیدی که کسب می‌کنید و با تغییرات چیدمان کارتهای روی میز تطبیق دهید.

دستهایی که با توجه به موقعیتشان برای دو مرحله کسب ارزش مناسب هستند این سوال را پیش می‌آورند در کدام مرحله‌ها بهتر است شرط بسته شود؟

با دست پوکر قوی خود در کدام دو مرحله شرط ببندید؟

آیا می‌خواهید در فلاپ چک بدهید و در مرحله ترن و ریور شرط ببندید؟ در فلاپ شرط ببندید، در ترن چک بدهید و در ریور هم دوباره شرط ببندید؟ یا در فلاپ و ترن شرط ببندید و در مرحله ریور چک بدهید؟ عوامل زیادی برای لحاظ کردن وجود دارند؛ طیف کال کردن حریف، میزان حساسیت و شکنندگی دست شما، تمایلات حریفتان، پوزیشن شما، چیدمان کارتهای روی میز، و غیره. این طور نیست که همینطور به صورت تصادفی یک استراتژی را انتخاب کنید.

اگر دست پوکر شما از آن دست‌هایی است که احتمالا برای کسب ارزش در دو مرحله قدرت دارد، شرط بستن در فلاپ باعث می‌شود شانس طیف فولد کردن حریف از بین برود (یعنی حریف با دست‌هایی که در صورت شرط شما فولد می‌کند کارت بعدی را نمی‌بیند و شانس احتمالی اش محقق نمی‌شود). بنابراین باید با دستهای حساس و شکننده‌تان در مقابل دست‌هایی که در مقابل شرط فولد می‌کنند شرط ببندید. البته نا گفته نماند که این کار ممکن است شما را در مقابل یک رِیز (افزایش شرط حریف) قرار دهد. ممکن است در مقابل یک رِیز بلوف قرار بگیرید یا با مجبور شدن به فولد سهم شانس دست خود را از دست بدهید. ولی اکثر حریفان آمادگی کمی برای رِیز کردن دارند. همچنین شرط بستن در فلاپ می‌تواند در موقعیتهایی که چک دادن شما باعث بلوف زدن حریف یا کال کردن او با دستهای ضعیف‌تر در مراحل بعدی شود، باعث از دست رفتن ارزش شود. شما باید ریسک‌های رِیز شدن را در مقایسه با شانس ساختن دست بهتر توسط دستهایی از حریف که در مقابل شرط شما فولد می‌کنند، و همچنین تفاوت ارزش در نحوه پیش رفتن بازی در مراحل بعدی در سناریوهای مختلف را، ارزیابی کنید. هر چه احتمال رِیز کردن از طرف حریف کمتر باشد و احتمال کامل شدن دستهای او که در مقابل شرط شما فولد می‌کنند بیشتر باشد؛ باید بیشتر مایل به شرط بستن باشید. به علاوه هرچه طیف کال کردن حریف گسترده‌تر باشد و اندازه پات بزرگ‌تر باشد هم باید بیشتر تمایل به شرط بستن داشته باشید. ولی همیشه احتمالات مربوط به نحوه پیش رفتن بازی در مراحل بعدی را در نظر بگیرید.

بله متوجه هستم که فاکتورهای دیگری هم هستند که در محاسبات دخیل باشند. ولی باید آن مفاهیم را در معادلاتتان آمیخته کنید. مثلا: ممکن است با دست پاکت ده (TT) در فلاپ A94 شرط ببندید تا شانس حریف را با دستهای عکسدار از بین ببرید، ولی با پاکت شاه (KK) چک بدهید چرا که دادن یک کارن رایگان خطر کمتری دارد و ممکن است با چک دادن در فلاپ در مراحل بعدی ارزش بهتری کسب کنید.

با دستهایی که برای شرط بستن در دو مرحله مناسب هستند، اگر در مقابل حریفی هستید که اکثرا در ریور بلوف می‌زند، می‌توانید در ترن بیشتر چک بدهید. چک دادن ممکن است باعث شود یک مرحله دیگر در مقابل دستهای ضعیف حریف که در مقابل شرط ترن فولد می‌کردند، کسب ارزش کنید. بسیاری از پوکر بازان شرط‌های کوچک فلاپ را با دستهای نه چندان قوی هم کال می‌کنند و (اغلب به درستی) فکر می‌کنند که حریفشان با طیف گسترده‌ای شرط ادامه را می‌بندد. وقتی در ترن چک می‌دهید، حریفتان طیف دستتان را ضعیف تلقی می‌کند و اغلب طیف کال کردن یا بلوف زدن در ریور را گسترده‌تر می‌کند. مجددا باید ارزش سهم شانسی که به طیف حریف می‌دهید ارزیابی کنید و به از دست دادن ارزش در مقابل دست‌های قرعه هم فکر کنید. اگر قرعه‌های زیادی در طیف دست حریف موجود است، چک دادن در ترن صورتی که او با قرعه‌های از دست رفته خود در ریور بلوف نزند، باعث از دست رفتن ارزش می‌شود.

این موارد عموما مفاهیم کلی است و کاربرد آنها با توجه به موقعیت‌های به خصوص خواهد بود. موارد بیشتری برای تحلیل شرط بستن در مرحله‌های مختلف وجود دارد. نکته مهم این است که متوجه وجود آنها باشید و به موارد مختلف فکر کنید. تعیین دقیق اینکه کِی، کجا، و چگونه می‌توانید به دنبال کسب ارزش باشید یکی از اجزای بسیار مهم پوکر هولدم نامحدود است. تحلیل درست موقعیت‌های دو مرحله ای و اینکه کدام یک از لاین‌های چک-شرط-شرط، شرط-شرط-چک، یا شرط-چک-شرط انتخاب کنید باعث می‌شود با شرط‌هایتان ارزش بیشتری کسب کنید؛ شرطهایی که اندازه و ارزش مورد انتظار خوبی دارند.

به هرکدام از موقعیت‌های مختلف فکر کنید. چطور حریف یا حریفانتان با بخش‌های گوناگون طیف دستهایشان واکنش نشان خواهند داد؟ هر متغیر چه نقشی دارد؟ چه ارزشی کسب کردید و چه ریسک‌هایی را پذیرفتید؟ ارزش کلی چقدر بود؟ این موارد حتما کار را پیچیده‌تر می‌کند. ولی با زمان و تلاش به صورت اتوماتیک یک الگوی فکر شده ایجاد می‌کنید که اغلب به صورت خودکار این موقعیت‌ها را برای شما تعریف می‌کند. و اگر این تحلیل را به درستی انجام دهید، طیف دستهایی را که قوی و ضعیف هستند در موقعیت‌های مختلف چک می‌دهید و باعث می‌شود که خواندن شما دشوارتر باشد.

و همه این‌ها با ژتونهای بیشتر در استک شما رابطه مستقیم دارد! ♠

دیدگاهتان را بنویسید