ریاضیات در پوکرمقالات عمومی

استفاده از پات آدز در پوکر برای تصمیم گیری در مورد کال کردن شرط مشکوک به بلوف

پات آدز پوکر کال شرط بلوف

در ادامه آموزش پوکر فارسی و مبحث ریاضی پوکر و استفاده از ضریب پات یا پات آدز باید گفت که در مرحله ریور در پوکر، پات آدز می‌تواند هنگام تصمیم‌گیری در مورد چیزی که فکر می‌کنید ممکن است یک بلوف پوکر از طرف حریف باشد هم کاربرد داشته باشد.

مثلا شما با دست ♠T♣T به ریور رسیده اید و کارت های 7-♣7-8-♣2-Q روی میز آمده است. حریف شما پیش از فلاپ شرط بسته و شما کال کرده‌اید، و شما شرط‌های او را در فلاپ و ترن کال کرده‌اید. حالا 100$ پول وسط است و او 50$ دیگر شرط بسته است که به شما ضریب 3-به-1 برای کال کردن می‌دهد.

شما به شدت مشکوک هستید که ممکن است حریف بلوف باشد. ولی از طرفی هم می‌دانید که ممکن است پاکت آس، پاکت، شاه، پاکت سرباز، شاه و بی‌بی، یا آس و بی‌بی باشد و شما را برده باشد. هر چند محاسبه دقیق احتمال بلوف زدن او ممکن نیست، وای ممکن است بتوانید یک تخمین حدودی داشته باشید – و مثلا بگویید که او احتمالا حداقل در یک سوم مواقع در این موقعیت بلوف می‌زند.

اگر این طور باشد ضریبی که در مقابل بهتر بودن دست پاکت ده شماست، 2-به-1 می شود؛ و بنابراین ضریب پات 3-به-1 برای شما مطلوب است و کال کردن سودآور می شود.

نتیجه گیری

ضریب پات در پوکر هولدم کاربردهای زیاد دیگری هم دارد، ولی تا زمانی که محاسبه ضریب پات حین بازی برای شما راحت نشود، نمی‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

این کار حین بازی پوکر آنلاین که میزان شرط‌ها و اندازه پات به صورت عددی قابل رؤیت است، آسانتر است. ولی حتی اگر پوکر لایو هم بازی می‌کنید با تمرین می‌توانید آمار اندازه پات را در ذهن خود نگه دارید تا اینکه این کار ملکه ذهن شما شود.

وقتی کار با ضریب پات را به خوبی یاد گرفتید، می توانید از آن به صورت مستقیم در تصمیم گیری در موارد مختلفی استفاده کنید.

 

اصول استفاده از ضریب پات در پوکر

استفاده از ضریب پات هنگام داشتن دست قرعه (Draw)

استفاده از ضریب پات در کال کردن یک ریز پیش از فلاپ

دیدگاهتان را بنویسید