شرح یک دستمقالات عمومی

استراتژی پوکر هولدم – پرداخت بهای شرط کوچک

تحلیل یک دست پوکر کش گیم و بحث در مورد به کار گیری شرط کوچک

استراتژی پوکر هولدم بستن شرط کوچک

سلام دوستان پوکری! بعد از مدتی با تحلیل یک دست پوکر بازگشتیم که عواقب بستن شرط کوچک را نشان می‌دهد.

شرایط میز پوکر و حریفان

قهرمان ما در این دست (مَت) در یک میز پوکر کش گیم در بورگاتا بازی می‌کند. حریف اصلی در این دست پوکر یک بازیکن شل و تهاجمی (Loose & Aggressive) بیست و چند ساله است. او نسبتا از همه پوزیشن‌ها با طیف گسترده‌ای بازی را باز می‌کند؛ و نکته قابل توجه‌تر اینکه او بیش از حد از پوزیشن‌های ابتدایی وارد بازی می‌شود، و اندازه رِیز خود را بر اساس قدرت دستش تغییر می‌دهد.

بعد از فلاپ، این حریف معمولا با دستهای قوی خود تهاجمی بازی می‌کند. حداقل دو بار هم در دو ساعت بلوفش گرفته شده است، که یکی از آنها یک اقدام به بلوغ در مرحله ریور بوده است.

استک موثر: $1,000 (حریف)

 

پیش از فلاپ

روند بازی

حریف از پوزیشن آندر د گان به 15$ رِیز می‌کند. بازی به مَت در پوزیشن اسمال بلایند فولد می‌شود و او با دست آس شاه (♠AK) به 55$ ری-رِیز می‌کند. بیگ بلیند فولد می‌کند و حریف اصلی کال می‌کند.

تحلیل

معمولا حداقل اندازه شرط سوم برای من بدون داشتن پوزیشن حداقل 4 برابر اندازه رِیز اول است. اگر به ویژه اندازه رِیز اول (مثل این دست) کوچک باشد، اغلب اندازه ری-رِیز را از چهار برابر هم بیشتر می‌کنم تا مطمئن شوم که بیگ بلایند به صورت رویاپردازانه‌ای کال نمی‌کند. بنابراین اندازه پیش فرض من برای ری-رِیز در این موقعیت 75$ است.

در این دست من تصمیم گرفتم تا این اندازه پیش فرض را به دلیل نشانه‌ای که در اندازه شرط حریف دیدم، نادیده بگیرم. رِیز 15$ او نشان‌دهنده دستی ضعیف‌تر است که احتمالا آس شاه ما در مقابل آن به شدت برتری دارد. من اصلا دوست ندارم که شرط خیلی بزرگی ببندم و باعث فولد شدن دستهای ضعیف او شوم. داشتن اندازه شرط‌های پیشفرض در مرحله پیش از فلاپ خوب است، ولی همیشه سعی کنید اگر موقعیت ایجاب می‌کند آمادگی شنیدن و دیدن نشانه‌های حریف را داشته باشید.

 

مرحله فلاپ

روند بازی

بازی با 115$ در پات به صورت هدزآپ به مرحله فلاپ می‌رسد. فلاپ به صورت ♣Q♠54 می‌آید. مَت 45$ شرط می‌بندد  حریف کال می‌کند.

تحلیل

به عنوان کسی که پیش از فلاپ ری-رِیز کرده است. اولین کاری که باید بعد از فلاپ انجام دهید این است که تاثیر کارت‌های فلاپ را با طیف دستهای بازیکنان باقیمانده ارزیابی کنید. ما به دنبال دو موضوع هستیم: (1) چه کسی دستهای یک پِر بهتر و بیشتری دارد و (2) چه کسی دستهای قدرتمند بیشتری دارد.

در اینجا هر دو بازیکن می‌توانند در طیف خود آس و بی بی (A-Q) داشته باشند، ولی فقط مَت می‌تواند پاکت آس (AA) یا پاکت شاه (KK) داشته باشد. مجددا فقط مت می‌تواند QQ داشته باشد ولی این حریف است که امکان داشتن 55 یا 44 را دارد. داشتن 54 همخال هم برای حریف ممکن است، ولی این دست حتی برای او خیلی احتمال کمی دارد.

به طور خلاصه می‌توانم بگویم که برتری طیف دستهای مت کمی بیشتر است که عمدتا به دلیل امکان وجود بیش جفت‌ها در آن است. در چنین موقعیتی در یک پات ری-رِیز شده معمولا بستن یک شرط کوچک با کل طیفی که داریم می‌تواند ایده خوبی باشد. این بازی مخصوصا در فلاپ خشکی مثل این مثال، درست است. چرا که کم بودن شرایط بلوف‌های طبیعی کار حریف را برای تقسیم بندی طیف دست ما مشکل می‌کند.

 

مرحله ترن

روند بازی

حالا 205$ در پات است و در مرحله ترن کارت ♣K می‌آید و چیدمان کارتهای روی میز به شکل ♣Q♠-5-4♣-k می‌گردد. ما 65$ شرط می‌بندیم و حریف کال می‌کند.

تحلیل

آمدن یک آس یا شاه در مرحله ترن در پاتهای ری-رِیز شده همیشه می‌تواند بازی را تغییر دهد. کسی که ری-رِیز کرده است ناگهان برتری فوق العاده‌ای در طیف دستها پیدا می‌کند این موضوع به دلیل امکان وجود 12 ترکیب آس وشاه و سه ترکیب سِت شاه در طیف بازیکن ری-رِیز کننده است که به احتمال زیاد در طیف بازیکن دیگر وجود ندارد.

افزودن 15 ترکیب از دستهای تاپ پِر یا بهتر در طیفی که تا مرحله قبل متراکم بود اتفاق خیلی خوبی است. وقتی طیف ما تا این حد به سمت دستهای خوب مایل است، اگر می‌خواهیم متوازن باشیم باید شرط کوچکی ببندیم. گاهی وقتها هست که انحراف از این توازن که یک نوع بازی قابل بهره برداری است می‌تواند توصیه شود، ولی این موقعیت جزو آنها نیست. واقعیت ساده این است که طیف حریف پر از بی بی است که ما نباید با بستن شرط بزرگ آنها را بترسانیم.

 

مرحله ریور

روند بازی

اندازه پات به 335$ رسیده است. در مرحله ریور 6 رو می‌شود، و چیدمان نهایی کارتهای روی میز به صورت Q♠-5-4♣-k♣-6 شکل می‌گیرد. ما 125$ شرط می‌بندیم و حریفمان به 425$ ری-رِیز می‌کند. بعد از مدتی فکر کردن کال می‌کنیم و حریف 64 را نشان می‌دهد و برنده پات می‌شود.

تحلیل

قاعدتا 6 در ریور نباید چیز زیادی را تغییر دهد. طیف ما در مقابل حریف در این چیدمان که قرعه‌های کم و نا سرانجامی داشتند همچنان قوی‌تر است. بنابراین یک شرط کوچک به منظور گرفتن یک کال با کنجکاوی از دستی مثل جفت بی بی طراحی شده است.

وقتی حریف رِیز می‌کند، حالا باید تصمیم بگیریم که آیا او بلوف‌های کافی در طیف خودش دارد که کال کردن ما را توجیه کند. در مقابل یک حریف پسیو (غیر تهاجمی) می‌توانید یک فولد خیلی محتاطانه و قابل بهره برداری انجام دهیم. اما در اینجا به راحتی جا نمی‌رویم. از دست‌های گذشته می‌دانیم که حریفمان قابلیت بلوف زدن در ریور را دارد. همچنین باید متوجه باشیم که ممکن است با بستن سه مرحله شرط کوچک، بلوف زدن را در حریف القا کرده باشیم.

همچنین دیدیم که حریف در فلاپ یا ترن ری-رِیز نکرد. قبلا دیده بودیک که دستهای قدرتمندش را خیلی تهاجمی بازی می‌کرد. یعنی عمدتا می‌خواهد نشان می‌دهد که 6 به او کمک خیلی زیادی کرده است. این تفکرات و همچنین این که هیچ کارت خاج در دستم نداشتم (که پای رنگ حریف را بلاک کنم) باعث شد در ریور کال کنم.

بیایید نگاهی به محاسبات خارج از میز بازی بیاندازیم تا ببینیم این کال کردن چه طور بوده است. با توجه به اندازه رِیز حریف ما باید $300 / ($300 + $335 + $125 + $425) = 25.3 درصد مواقع برنده باشیم تا این کال کردن سر به سر باشد. اگر به حریف طیفی از دستها مثل 6x6x، A♣5♣، A♣3♣، A♣2♣، 8♣7♣، 7x6x همخال، 6x5x همخال، 3x2x همخال در نظر بگیریم، ما در 37.5 درصد مواقع برنده هستیم.

اگر نیمی از ترکیبات دستهایی مثل 5-5، 4-4، K-Q و 4-4 همخال را هم برای شبیه سازی حالتی که او بازی آهسته انجام می‌دهد اضافه کنیم باز هم با تناوب 26.1 درصد برنده هستیم. همه اینها با این فرض است که حریف تهاجمی ما ♣Q♣J را در ریور به بلوف تبدیل نمی‌کند. اگر این کار را بکند درصد مواقعی که برنده هستیم کمی هم بیشتر می‌شود.

درست است که ما در این دست باختیم ولی به صورت مفهومی می‌توانیم ببینیم که طیف گذاری بالا احتمالا به سمت محافظه کارانه گرایش دارد. حریف با 64 از آندر د گان رِیز کرده و یک ری-رِیز را هم کال کرده است. اندازه کوچک ری-رِیز ما با عث شد که حریف دو مرحله فلاپ و ترن را با دستی به ضعیفی یک جفت چهار کال کند. همه اینها به این معنا است که احتمالا در مرحله ریور علاوه بر دستهایی که اشاره کردیم، دستهای بی ارزش دیگری هم می‌تواند در طیف خود داشته باشد، که خیلی از آنها را ممکن بود به بلوف تبدیل کند.

 

نکات کلیدی قابل برداشت از این دست پوکر

به کارگیری استراتژی پوکر بستن شرط کوچک ممکن است باعث گرفتن کال‌های خیلی ضعیفی از حریفان شل شود. اگر آن حریفان تهاجمی هم باشند، لازم است وقتی شرط‌های کوچک می‌بندید آمادگی کافی برای دفاع در مقابل رِیز های بلوف در ریور را هم داشته باشید.

اگر حریفتان یک دست برنده عجیب و غریب رو کرد، نگران نشوید. این بهایی است که گاهی اوقات برای بستن شرط کوچک باید بپردازید. ولی انجام این مسیر بازی وقتی می‌توانید کسی را با جفت چهارم زمین در یک پات ری-رِیز شده دنبال خود بکشید در کل ارزش مورد انتظار مثبتی دارد (EV+ است).

دیدگاهتان را بنویسید