پات لیمیت اوماها (PLO)

آموزش پوکر اوماها – انواع پای استریت در بازی پوکر پات لیمیت اوماها

راهنمای سریع و آسان برای محاسبه تعداد اوت‌ها و ضریب شانس در بازی پوکر پات لیمیت اوماها

آموزش پوکر اوماها شمارش اوت ها در دست های پوکر پای استریت

اکثر پوکر بازان هولدم و حتی پوکر باز های خیلی خوب در بازی پوکر تگزاس هولدم، تعداد اوت ها و ضریب شانس را در بسیاری از موقعیت‌های استاندارد پوکر اوماها نمی‌دانند.

پوکر باز های خوب می‌توانند پوکر اوماها را تا حد خوبی با احساس و غریزه بازی کنند. ولی در هر صورت داشتن دانش از اعداد و ارقام ضروری در بازی پوکر اوماها می‌تواند خیلی مفید و موثر باشد.

قبل از اینکه بتوانید در مورد ضریب شانس یاد بگیرید، لازم است که در مورد دستهای مورد بحث آشنایی بیشتری داشته باشید.

 

آموزش پوکر اوماها – اوت‌ها و ضریب شانس برای دست‌های قرعه

در این مقاله برای جلوگیری از اطناب، لیست کامل دستها و قرعه‌های پوکر هولدم آورده نمی‌شود. اگر با تعداد اوت‌ها برای دست های پوکر هولدم مثلا پای استریت دو طرفه آشنا نیستید می‌توانید به این مقاله مراجعه کنید. اما برای دست های پوکر اوماها :

پای استریت پوششی:

پای استریت پوششی (Wraparound) به حالتی گفته می‌شود که شما در دستتان دو کارت بالاتر و یک کارت پایین‌تر از دو کارت متوالی روی فلاپ (یا برعکس) دارید. برای مثال:

دست شما: ♠Q J ۸ ۲

کارت‌های روی میز: ۱۰ ۹ ♣۳

در این حالت بین کارت‌های دست شما و کارت‌های روی میز این حالت وجود دارد: ۸-۹-۱۰-J-Q (کارتهای پررنگ نشان دهنده کارتهای دست شما است).

برای ساختن یک استریت به یکی از کارتهای زیر احتیاج دارید:

 ۷(x4), ۸(x3), J(x3), Q(x3), K(x4) = مجموعا ۱۷ کارت.

 

پای استریت پوششی دوبل:

یک پای استریت پوششی دوبل (Double Wraparound) هنگامی ایجاد می‌شود که شما دو کارت بالاتر و دو کارت پایین‌تر از دو کارت متوالی روی میز داشته باشید. برای مثال:

دست شما: ♠Q J ۸ ۷

کارت‌های روی میز: ۱۰ ♣۹ ۳

در این حالت بین دست شما و کارت‌های متوالی روی فلاپ این حالت وجود دارد: ۷۸-۹-۱۰-JQ

برای اینکه استریت شما کامل شود باید یکی از کارتهای زیر در مرحله ترن یا ریور بیاید:

۶(x4),7(x3), ۸(x3), J(x3), Q(x3), K(x4) = مجموعاً ۲۰ کارت

پای استریت با ۱۳ اوت:

یک پای استریت با ۱۳ اوت هنگامی ایجاد می‌شود که دست شما شامال سه کارت بالاتر یا پایین‌تر از دو کارت متوالی روی فلاپ است. مثلا:

دست شما: ♣K Q♣ J ۴

کارت‌های روی میز: ۱۰ ♣۹ ۳

در این حالت بین دست شما و کارتهای روی میز این حالت وجود دارد: ۹-۱۰-JQK و برای اینکه استریت خود را بسازید یکی از کارتهای زیر را لازم دارید:

۸(x4), J(x3), Q(x3), K(x3) = مجموعا ۱۳ اوت

دست های پوکر اوماها – سی دست شروع برتر در پوکر پات لیمیت اوماها:

در جدول زیر ۳۰ دست برتر در پوکر اوماها آورده شده است. همه دستها دوتایی همخال (double-suited) هستند.

۱ AA-KK دوتایی همخال
۲ AA-J-T دوتایی همخال
۳ AA-QQ دوتایی همخال
۴ AA-JJ دوتایی همخال
۵ AA-TT دوتایی همخال
۶ AA-9-9 دوتایی همخال
۷ AA-x-x دوتایی همخال
۸ J-T-9-8 دوتایی همخال
۹ KK-QQ دوتایی همخال
۱۰ KK-JJ دوتایی همخال
۱۱ K-Q-J-T دوتایی همخال
۱۲ KK-TT دوتایی همخال
۱۳ KK-A-Q دوتایی همخال
۱۴ KK-A-J دوتایی همخال
۱۵ KK-A-T دوتایی همخال
۱۶ KK-Q-J دوتایی همخال
۱۷ KK-Q-T دوتایی همخال
۱۸ KK-J-T دوتایی همخال
۱۹ QQ-JJ دوتایی همخال
۲۰ QQ-TT دوتایی همخال
۲۱ QQ-A-K دوتایی همخال
۲۲ QQ-A-J دوتایی همخال
۲۳ QQ-A-T دوتایی همخال
۲۴ QQ-K-J دوتایی همخال
۲۵ QQ-K-T دوتایی همخال
۲۶ QQ-J-T دوتایی همخال
۲۷ QQ-J-9 دوتایی همخال
۲۸ QQ-9-9 دوتایی همخال
۲۹ JJ-TT دوتایی همخال
۳۰ JJ-T-9 دوتایی همخال

 

شانس اینکه در پوکر اوماها دست AA-KK دو تایی همخال به شما برسد ۱ به ۵۰،۰۰۰ است. نه تنها این دست خیلی به ندرت پیش می‌آید بلکه اگر آن را در مقابل دستی مثل ۸-۷-۶-۵ دوتایی همخال (دستی که حتی جزو ۳۰ دست برتر هم محسوب نمی‌شود) قرار دهیم. برتری AA-KK در شانس برد فقط ۳ به ۲ است.

مقایسه پوکر پات لیمیت اوماها و هولدم

شانس داشتن دست پاکت آس ۱ به ۲۲۰ است. پاکت آس در مقابل دستی مثل ۸-۷ همخال برتری ۳ به ۱ دارد.

احتمال اینکه در پوکر هولدم AA بیاورید ۲۲۷ برابر احتمال رسیدن به دست AA-KK دوتایی همخال است؛ و مزیت AA نسبت به قابل مقایسه‌ترین دست با آن در پوکر اوماها (یعنی AA-KK دوتایی همخال) بیشتر هم است.

وقتی با اوت‌ها و شانس‌های دست های پوکر اوماها آشنا شدید، می‌توانید تصمیمات خود را در مورد نحوه بازی با دستتان دقیق‌تر و با اطلاعات کامل‌تری انجام دهید.

پوکر بازان هولدم که اوماها بازی می‌کنند ممکن است خیلی زود برای برخی دستها ارزش بیش از حد قائل شوند و برتری خود را در مقابل حریفان با آن دست‌ها بیش از میزان واقعی تلقی کنند.

تعداد اوت ها در انواع پای استریت ها در پوکر اوماها را به خاطر بسپارید و آنها را بشناسید. در مورد دستهای برتر در پوکر اوماها دید روشنتری پیدا کنید و در مورد برتری نه چندان زیاد آنها از پی آگاه باشید.

و بازی خود را با توجه به مطالبی که یاد گرفته‌اید تطبیق دهید.

 

آموزش پوکر اوماها – شرح مفاهیم اوت، آنتی اوت، اوت واقعی و بلاکر 

دیدگاهتان را بنویسید