استراتژی‌های پیشرفته‌ی پوکر

آموزش استراتژی پوکر پیشرفته : لازم نیست شرط‌های خیلی بزرگ ببندید و حریفانتان را وادار به فولد کنید

"روی کوک" توضیح می‌دهد که چطور  می‌توانید بدون فدا کردن ارزش، یا شانس فولد حریف، ژتونهایتان را افزایش دهید

آموزش استراتژی پوکر پیشرفته تحلیل شرط های بزرگ

پوکر باز های تازه وارد اغلب با دستهای با قدرت متوسط خود بیش‌شرط‌های خیلی بزرگی می‌بندد و می‌خواهند حریف را وادار به فولد کنند و به خیال خودشان از دست خود در مقابل قرعه‌های حریف “محافظت” کنند. ولی این استراتژی پوکر ضعفهای آشکاری دارد که در این مقاله به آن پرداخته می شود. وقتی در “محافظت” از دستشان موفق باشند، ممکن است حریف بلوف زده باشد و فلاپ را از دست داده باشد. وقتی موفق نباشند، اغلب در مقابل یک دست بهتر قرار می‌گیرند. بسیاری از میزان ارزش ساختن یک دست، ارزش مورد انتظار  مثبت (+EV) است که با بستن شرط برای کسب ارزش از حریفانی که آدز صحیحی دریافت نمی‌کنند حاصل می‌شود.

وادار کردن حریف به فولد با یک شرط خیلی بزرگ، کسب ارزش از دست ضعیفتر را از بین می‌برد.

آموزش استراتژی پوکر پیشرفته – انجام بازی بهینه

در پوکر هدف فقط بردن پات فعلی نیست. بله درست است که بدون بردن پات نمی‌توان پول هم برد. در بازی پوکر خوب مسئله این است که دستتان را به صورت بهینه‌ای بازی کنید که EV مثبت را به حداکثر برسانید. اگر این کار را بکنید، ژتون‌ها به سمتتان می‌آیند. ممکن است همیشه این حالت پیش نیاید ولی در طول زمان پول‌ها را می‌برید.

معمولا، اندازه شرط بهینه بزرگترین میزانی است که حریف یا حریفان کال می‌کنند و ارزش مورد انتظارشان (EV) منفی است؛ ولی نه به حدی بزرگ که فولد کنند. یک نکته مهم این است که اگر حریف شما EV خنثی برای کال کردن یک شرط ۱۰۰$ داشته باشد، بستن شرط به اندازه ۱۰۵$ EV مثبت دارد، ولی یک شرط ۱۱۰$ که کال شود ارزش مورد انتظارش دو برابر شرط ۱۰۵$ می‌شود. این واقعیت بر اهمیت تنظیم اندازه شرط تاکید دارد. البته ناگفته نماند که اگر آنها شرط با EV منفی را کال نکنند، شرط بستن و وادار کردن آنها به فولد معمولا بهتر از دادن یک کارت رایگان به آن‌ها و کامل شدن احتمالی دست قرعه شان محسوب می‌شود.

همچنین در ذهن داشته باشید که رقمی که تنظیم اندازه شرط شما در مقابل حریف قرار می‌دهد، رقمی ضمنی بر اساس نحوه بازی در مقابل طیف ترکیبی دست او است. اگر او یک پای رنگ دارد و اگر آن را کامل کند شما شرط او را پرداخت می‌کنید؛ رقمی که او دریافت می‌کند متفاوت از حالتی است که می‌توانید به طور دقیق دست او را بخوانید و فولد کنید.

همچنین فقط به این دلیل که شما یک پای رنگ را به عنوان بخشی از طیف دستهای حریف در نظر گرفتید اندازه شرط خود را فقط با فرض اینکه او یک پای رنگ دارد تنظیم نکنید. اگر کال‌های ضعیف او را که می‌تواند با دستهایی غیر از پای رنگ انجام دهد از بین ببرید، احتمالا بخشی از ارزش مورد انتظار خود را از دست داده اید. باید اندازه شرط بهینه را بر اساس طیف کلی دستهای او تنظیم کنید.

درست است که معمولا تعیین دقیق طیف دستهای حریف و اندازه شرط صحیح غیر ممکن است. ولی اگر با این مفهوم و استراتژی پوکر صحیح آشنا باشید، باید سعی کنید در مورد اینکه چه بخشی از طیف دستهای او، دست‌های قرعه هستند، و آن‌ها با دستهای غیر قرعه خود که شما در مقابلشان برتری دارید تا چه اندازه شرطی را کال می‌کنند؛ بهترین حدس را بزنید. سپس می‌توانید شانس ضمنی طیف دستهای او را در مقابل دست خودتان تخمین بزنید و ببینید آیا می‌توانید یک شرط با EV مثبت در مقابل مجموع طیف او ببندید یا خیر؟ اگر پاسختان مثبت است، این کار بهترین بازی محسوب می‌شود.

برای مثال فرض کنید شما در فلاپ ♣JT۲ ست میانی شده اید. حریف شما فقط یک نفر است که طیف قدرتمندی دارد که شامل قرعه‌های زیاد و بیش جفت‌ها، جفت سرباز و همینطور ست سرباز می‌شود. بستن شرط خیلی بزرگ برای اینکه دستهای قرعه او ارزش مورد انتظار منفی داشته باشند می‌تواند اشتباه باشد. البته این شرط بزرگ در صورتی اشتباه است که باعث فولد کردن دستهای یک جفت او شود که با آنها شرط‌های کوچکتر را کال می‌کند. شرط‌هایی که توسط دستهای یک جفت کال می‌شوند شرط‌هایی با شانس بالا برای شما هستند. باید اندازه شرطتان را طوری تنظیم کنید که ارزش مورد انتظار منفی که از دستهای قرعه او دریافت می‌کنید به خوبی توسط کال‌هایی که با بخش دستهای ساخته شده ضعیف او انجام می شود، جبران شود. اگر هم او ست سرباز داشته باشد در هر صورت محکوم به باخت سنگینی هستید.

پوکر باز هایی که در مفهوم “محافظت از دست” افراط می‌کنند و شرط بزرگ می‌بندند تا از دست ساخته شده نه چندان قوی خود محافظت کنند عواقب بدی را به جان می‌خرند. این استراتژی پوکر به هیچ وجه صحیح نیست. این کار اغلب موجب این می‌شود که پات در مقابل طیف‌های قدرتمند در مقابل دستهای ضعیف شما بیش از حد بزرگ شود. در واقع می‌توان گفت که شما اساسا دست خود را به بلوف تبدیل کرده اید. و درست است که اگر بازی صحیح باعث ریسک باختن شود ولی اغلب می‌تواند کسب ارزش به همراه داشته باشد.

البته ناگفته نماند که ملاحظات دیگری هم در مورد تنظیم اندازه شرط وجود دارد؛ مثل عمق استک، گرایش‌های حریف، اندازه پات، قابلیت حریف، و … ولی:

نکته مورد تاکید این مقاله این است که باید اندازه شرط را بر اساس شانس ضمنی طیف دستهای حریف تنظیم کنید و نه با ترس از اینکه حریف روی شما خوش شانسی بیاورد.

بنابراین با دستهایتان فقط برای سعی در اجتناب از خوش شانسی حریف، شرط‌های خیلی بزرگ نبندید. درست است که باختن یک پات آزار دهنده است، ولی دلایل شما در شرط بستن باید کسب EV باشد، نه کاهش رنجش باختن. پوکر یک بازی تاثیر گذار احساسی است که نیازمند قدرت ذهنی بالایی است. این واقعیت را بپذیرید، قوی بمانید، و تصمیمات درست از لحاظ EV بگیرید، نه از لحاظ احساسی.

و اگر این کار را به طور صحیح انجام دهید، لذت برد بلند مدت بر آزردگی باخت کوتاه مدتی که می‌توانید تجربه کنید، غلبه می‌کند. ♠

دیدگاهتان را بنویسید